Magyar
Angol
Cseh
Dán
Francia
Görög
Héber
Holland
Horvát
Japán
Kínai
Lengyel
Lett
Német
Olasz
Orosz
Román
Spanyol
Svéd
Szerb
Szlovák
Szlovén
Török
Ukrán
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség
Templomok
Rólunk
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. " Mt 11, 28Az első evangélikus telepes családok a környező településekről érkeztek erre a vidékre - Pilisről, Albertirsáról (ami akkoriban még két települést jelentett) illetve Péteriből. Az első időkben még élénken tartották a kapcsolatot eredeti gyülekezeteikkel, s ha nem is minden vasárnap, de nagyünnepeken visszajártak. 1892 előtt nyoma sincs önálló gyülekezeti életnek, ebben az évben azonban a református felekezettel közösen megépítik templomukat, amelyet szeptember 18- án szentelnek fel. A templomot, amely tulajdonjogilag 50- 50% részarányban közös, együtt használják, mégpedig úgy, hogy egyik héten református, a másik héten evangélikus istentiszteletet tartanak. A pilisi lelkész végzi a lelkészi szolgálatot. 1902- ben önálló egyházközséggé szerveződnek és megválasztják első lelkészüket: Rác Gyulát, aki ellátta a környező területeket is. 1939. július 9- én iktatják be a gyülekezet második lelkészét Kende Kirchknopf Györgyöt, aki nagy lendülettel fog bele a gyülekezet életének fellendítésébe. Megépíti a gyülekezeti házat (1944) , de lelki értelemben is építi a gyülekezetet, hiszen akkoriban indul el több alkalom - gyülekezeti bibliaóra, férfi bibliaóra, szeretetvendégségek, rendszeres istentiszteletek a szórványban. A II. Világháború harci eseményei nyomán 1944- ben a templom és a gyülekezeti ház aknatalálatot kap, a lelkészlakást és az irodát feldúlják, berendezését széthordják és megsemmisítik. A lelkész is ideiglenesen hívei otthonában kap helyet. 1945. december 2- i határidővel lemond Kende- Kirchknopf György a Budapest- Kelenföldi gyülekezet hívásának engedve, utóda pedig Nyáregyházán Lupták Gyula lesz. Sérült gyülekezeti ház, háborútól szétzilált életek megszabják a szolgálat irányát: lelkigondozás és a gyülekezeti élet megszervezése. Minden szórványban hetenként istentiszteleti alkalmak indulnak, laikusok szolgálatba állításával. Mindenhol bibliakörök, gyermekalkalmak szerveződnek. Közben anyagilag is tovább épül a gyülekezet, felújítják a sérült templomot és a gyülekezeti házat. 1949- ben Lupták Gyula lelkész egy éves tanulmányi szabadságra Finnországba megy, ez idő alatt Mezősi György helyettes lelkész végez szolgálatot nyáregyházán és a hozzá tartozó szolgálati területeken. 1978- tól Keveházi Lászlóné helyettes lelkészként Pilisről jár át, hogy a gyülekezetet pásztorolja. 1981- ben kerül a gyülekezet élére Adámi László, aki egészen 2002- ig a gyülekezet lelkipásztora, aki a hosszú évek alatt odaadó munkát végez családjával együtt a gyülekezetben. 2002- ben azonban, a nyíregyházi gyülekezetbe szólítja őt a szolgálat. A Nyáregyházán töltött szolgálati idejéhez fűződik, az újlengyeli templomépítés és a nyáregyházi templom felújítása (1993) és egyéb felújítások, a dánszentmiklósi harangláb építése, missziós alkalmak, szeretetvendégségek és evangelizációk szervezése. 2002- 2004. Kollár Zsolt segédlelkész, ez idő alatt újulhatott meg a dánszentmiklósi imaház mennyezete. 2004. augusztus 1- től Túri Krisztina lelkészEz idő alatt a paróka külső nyílászáróianak cseréi történhettek meg. 2007. Szeptember 1- től Pelikán András beosztott lelkész2008. Szeptember 1- től 2013. Június 30- ig Horváthné Csoszánszky Márta beosztott lelkész2009- től Napközis táborok kezdődtek. Ifjúsági órák, bibliaórák, gyülekezeti napok kerültek megrendezése. Pályázaton szintetizátort, énekeskönyveket, projektort és puffokat nyert gyülekezetünk. 2011 júniusában megkezdődött a nyáregyházi templom felújítása. Megrendezésre került az első Jótékonysági Bál. 2009- 2010 Török Anett szolgálattevő munkatárs2013. Július 1- től Selmeczi Lajos Péter lelkészA Nyáregyházi gyülekezet felügyelői, akik mindig hűséges segítői voltak az itt szolgáló lelkészeknek és sokat tettek a gyülekezet érdekében:1883- 1903 Fabiny Gyula1904- 1906 Krajcsovits Lajos1907- 1922 Mózer Róbert1923- 1925 Leidenfrost Károly1925 - Kolossa Viktor1926- 1939 Török József1939- 1967 Dr. Riecsánszky Endre1988- 2006 Veszteg István2006 - Báder László2009 - Rosta László(Az 1939 - 1988 közötti időszakokban gondnokai voltak a gyülekezetnek) Az egyházközség kiterjedése1902 elõtt Pilis szórványaként említi Alsó- és Felsõ- Nyáregyházát a "Pest megyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség" 1897- ben megjelent "Schematizmusa". Az önállósulás éve után (1902) a nyáregyházi evangélikus egyházközséghez tartizik Alsó- Nyáregyháza, Felsõ- Nyáregyháza, Felsõszõlõ, Brügecs, Muszályszõlõ, Csévpuszta, Halesz, Pótharaszt- puszta, ezen kívül Újhartyán és Lengyelfalva. 1941- ben ide csatolják Vatyapusztát is. 1945 óta a fent említett területek három önálló községet képeznek: Nyáregyháza, Újlengyel, Csévharaszt. 2013. Július 1- től Újlengyel gyülekezete a Dabas- Gyóni Evangélikus Egyházközségbe került, míg Dánszentmiklós gyülekezetét, az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza. 2015. Január 1- től hivatalosan is gyülekezetünk Monor anyagyülekezet leánygyülekezetévé vált. Jelenleg (2017) gyülekezetünk Felsőnyáregyházát és Nyáregyházát öleli át. Lelkész: Selmeczi Lajos PéterHitoktató: Kotyinszkiné Gajdos SzilviaKántor: Ubrankovics VeraFelügyelő: Rosta LászlóPénztáros: Lipót Zsolt Célkitűzés: Rendszeres Alkalmaink:•Istentisztelet: minden vasárnap és minden első ünnepnapon 12:00- tól. (Hónap első vasárnapján Úrvacsorai Istentisztelet) •Minden hónap 3. vasárnapján 10:00- tól Családi Istentisztelet Monoron az evangélikus templomban. (Bajza utca 2. ) Utazás segítése, szervezése: Rosta László: 06- 20- 953- 3397•Úrvacsorás Istentisztelet Felsőnyáregyházán előre egyeztetett időpontban. •Vasárnapi Iskola minden vasárnap 12:00- tól. •Bibliaóra minden hónap 2. és 4. csütörtökén 18:00- tól a gyülekezeti teremben. •Hivatali idő a gyülekezeti teremben és látogatások minden hónap 2. és 4. csütörtökén 15:00–18:00 óráig. •Hitoktatás a központi óvodában és az általános iskolában. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Az első evangélikus telepes családok a környező településekről érkeztek erre a vidékre - Pilisről, Albertirsáról (ami akkoriban még két települést jelentett) illetve Péteriből. Az első időkben még élénken tartották a kapcsolatot eredeti gyülekezeteikkel, s ha nem is minden vasárnap, de nagyünnepeken visszajártak. 1892 előtt nyoma sincs önálló gyülekezeti életnek, ebben az évben azonban a református felekezettel közösen megépítik templomukat, amelyet szeptember 18- án szentelnek fel. A templomot, amely tulajdonjogilag 50- 50% részarányban közös, együtt használják, mégpedig úgy, hogy egyik héten református, a másik héten evangélikus istentiszteletet tartanak. A pilisi lelkész végzi a lelkészi szolgálatot. 1902- ben önálló egyházközséggé szerveződnek és megválasztják első lelkészüket: Rác Gyulát, aki ellátta a környező területeket is. 1939. július 9- én iktatják be a gyülekezet második lelkészét Kende Kirchknopf Györgyöt, aki nagy lendülettel fog bele a gyülekezet életének fellendítésébe. Megépíti a gyülekezeti házat (1944) , de lelki értelemben is építi a gyülekezetet, hiszen akkoriban indul el több alkalom - gyülekezeti bibliaóra, férfi bibliaóra, szeretetvendégségek, rendszeres istentiszteletek a szórványban. A II. Világháború harci eseményei nyomán 1944- ben a templom és a gyülekezeti ház aknatalálatot kap, a lelkészlakást és az irodát feldúlják, berendezését széthordják és megsemmisítik. A lelkész is ideiglenesen hívei otthonában kap helyet. 1945. december 2- i határidővel lemond Kende- Kirchknopf György a Budapest- Kelenföldi gyülekezet hívásának engedve, utóda pedig Nyáregyházán Lupták Gyula lesz. Sérült gyülekezeti ház, háborútól szétzilált életek megszabják a szolgálat irányát: lelkigondozás és a gyülekezeti élet megszervezése. Minden szórványban hetenként istentiszteleti alkalmak indulnak, laikusok szolgálatba állításával. Mindenhol bibliakörök, gyermekalkalmak szerveződnek. Közben anyagilag is tovább épül a gyülekezet, felújítják a sérült templomot és a gyülekezeti házat. 1949- ben Lupták Gyula lelkész egy éves tanulmányi szabadságra Finnországba megy, ez idő alatt Mezősi György helyettes lelkész végez szolgálatot nyáregyházán és a hozzá tartozó szolgálati területeken. 1978- tól Keveházi Lászlóné helyettes lelkészként Pilisről jár át, hogy a gyülekezetet pásztorolja. 1981- ben kerül a gyülekezet élére Adámi László, aki egészen 2002- ig a gyülekezet lelkipásztora, aki a hosszú évek alatt odaadó munkát végez családjával együtt a gyülekezetben. 2002- ben azonban, a nyíregyházi gyülekezetbe szólítja őt a szolgálat. A Nyáregyházán töltött szolgálati idejéhez fűződik, az újlengyeli templomépítés és a nyáregyházi templom felújítása (1993) és egyéb felújítások, a dánszentmiklósi harangláb építése, missziós alkalmak, szeretetvendégségek és evangelizációk szervezése. 2002- 2004. Kollár Zsolt segédlelkész, ez idő alatt újulhatott meg a dánszentmiklósi imaház mennyezete. 2004. augusztus 1- től Túri Krisztina lelkészEz idő alatt a paróka külső nyílászáróianak cseréi történhettek meg. 2007. Szeptember 1- től Pelikán András beosztott lelkész2008. Szeptember 1- től 2013. Június 30- ig Horváthné Csoszánszky Márta beosztott lelkész2009- től Napközis táborok kezdődtek. Ifjúsági órák, bibliaórák, gyülekezeti napok kerültek megrendezése. Pályázaton szintetizátort, énekeskönyveket, projektort és puffokat nyert gyülekezetünk. 2011 júniusában megkezdődött a nyáregyházi templom felújítása. Megrendezésre került az első Jótékonysági Bál. 2009- 2010 Török Anett szolgálattevő munkatárs2013. Július 1- től Selmeczi Lajos Péter lelkész2018. Augusztus 15- től Sánta József lelkészA Nyáregyházi gyülekezet felügyelői, akik mindig hűséges segítői voltak az itt szolgáló lelkészeknek és sokat tettek a gyülekezet érdekében:1883- 1903 Fabiny Gyula1904- 1906 Krajcsovits Lajos1907- 1922 Mózer Róbert1923- 1925 Leidenfrost Károly1925 - Kolossa Viktor1926- 1939 Török József1939- 1967 Dr. Riecsánszky Endre1988- 2006 Veszteg István2006 - Báder László2009 - 2018 Rosta László(Az 1939 - 1988 közötti időszakokban gondnokai voltak a gyülekezetnek) Az egyházközség kiterjedése1902 elõtt Pilis szórványaként említi Alsó- és Felsõ- Nyáregyházát a "Pest megyei ágostai hitvallású evangélikus esperesség" 1897- ben megjelent "Schematizmusa". Az önállósulás éve után (1902) a nyáregyházi evangélikus egyházközséghez tartizik Alsó- Nyáregyháza, Felsõ- Nyáregyháza, Felsõszõlõ, Brügecs, Muszályszõlõ, Csévpuszta, Halesz, Pótharaszt- puszta, ezen kívül Újhartyán és Lengyelfalva. 1941- ben ide csatolják Vatyapusztát is. 1945 óta a fent említett területek három önálló községet képeznek: Nyáregyháza, Újlengyel, Csévharaszt. 2013. Július 1- től Újlengyel gyülekezete a Dabas- Gyóni Evangélikus Egyházközségbe került, míg Dánszentmiklós gyülekezetét, az Alberti Evangélikus Egyházközség gondozza. 2015. Január 1- től hivatalosan is gyülekezetünk Monor anyagyülekezet leánygyülekezetévé vált. Jelenleg (2017) gyülekezetünk Felsőnyáregyházát és Nyáregyházát öleli át. Lelkész: Sánta JózsefHitoktató: Kotyinszkiné Gajdos SzilviaKántor: Ubrankovics VeraPresbitérium1. Rosta László – gondnok, presbiter2. Nánási Ferenc – másodgondnok, presbiter3. Lipót Zsolt – pénztáros, presbiter 4. Veszteg Istvánné – jegyző, presbiter5. Nánásiné Koncz Ágnes – számvevőszéki ellenőr, presbiter6. Báder László – presbiter7. Dudás Róbertné – presbiter8. Id. Nánási Ferenc –presbiter9. Id. Miczkó József –presbiter10. Máricsné Fekete Éva – presbiter11. Rosta Lászlóné – presbiter12. Váraljai Lászlóné – presbiter13. Veszteg István - presbiterErős vár a mi Istenünk!
Hozzáadás a kedvencekhez
Elérhetőségek
Keress minket bátran
Útvonaltervezés a címhez
Nyáregyháza Nyáry Pál U. 13-15.
Nyitvatartás megadása
Adatlap másolása sikeresen megtörtént.
Mégsem
Ennyi idő odaérned, és még odaérsz zárásig.
Ennyi idő odaérned, de már nem érsz oda zárásig.
Ennyi idő odaérned.
Bezárás
Bezárás
Főoldal
Vissza
Akadálymentes
változat
Nyelvválasztás
Telefon hívás
Útvonaltervezés
Rólunk
Elérhetőségek
Nyitvatartás
megadása
Hozzáadás a
kedvencekhez