Magyar
Angol
Cseh
Dán
Francia
Görög
Héber
Holland
Horvát
Japán
Kínai
Lengyel
Lett
Német
Olasz
Orosz
Román
Spanyol
Svéd
Szerb
Szlovák
Szlovén
Török
Ukrán
Helyi Termelői Piac
Helyi Termelői Piac
Nyitvatartás ma
8:00 - 16:00
Hétfő Zárva
Kedd Zárva
Szerda 8:00 - 16:00
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat 8:00 - 16:00
Vasárnap 8:00 - 16:00
Nyitvatartás módosítása
Rólunk
Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által fenntartott és üzemeltetett helyi Termelői Piac, (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) . Helyi Termelői PiacHÁZIRENDJEGyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által fenntartott és üzemeltetett helyi Termelői Piac, (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) házirendje. A Piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők, kézművesek és vásárlók érdekében működteti. Ennek a termelői piacnak legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők, kézművesek minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon. 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Termelői Piacon jelen lévő valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 2. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti helyi termelői piac területe a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kereskedelmi törvény) , valamint az 55/2009. (III. 13. ) számú kormányrendeletben (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról) meghatározott értékesítési forma, illetve értékesítési hely. 3. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti piac tulajdonosa . Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ( 4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. ) A piac üzemeltetésével, árusító helyek kijelölésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság által megbízott személy látja el. 4. A Piacon csak azon őstermelők, kistermelők és kézművesek árusíthatnak, akik áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és a kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek. 5. 1. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely elfoglalása előtt kistermelő esetén őstermelői igazolvánnyal, vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbejegyzést igazoló irattal az Üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni. 5. 2. Nem foglalhatja el a piaci értékesítési helyet az a személy, aki az árusítási jogosultságát az 5. 1. pontban foglaltaknak megfelelően nem igazolja. 5. 3 Az árusítás az élelmiszerlánc- biztonsági hatóság előírásai betartásával folytatható. 6. Az üzemeltető felel azért, ha a Piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik. 7. A Piacon Rakamaz és 40 km- es körzetéből érkező termelők árusíthatnak:• növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt, ha a kötelező növényvédelmi feladatok elvégzését permetezési naplóval igazolni tudják;• növényi alapú feldolgozott terméket: savanyúságot, lekvárt, befőttet, szárított növényt nyilvántartási számmal rendelkező kistermelők;• mézet, méhészeti terméket;• tojást;• saját előállítású szappant. 8. Tőkehús, élő állat nem árusítható. 9. Vadon termett gomba nem árusítható. 10. Az árusok kötelesek betartani a kistermelői élelmiszer- termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30. ) FVM rendeletben foglaltakat. 12. Azok, akik zöldség- , gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek avizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni. 13. A Piac árusainak felelőssége az élelmiszer- higiénia garantálása. 14. Az Üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott árukminőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés vagy az élelmiszerbiztonság rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb. ) előírások betartását. Az ellenőrzést az árus köteles elősegíteni és tűrni. 15. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba- hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba- hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít. 16. A Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen nyilvántartásba vételt követően lehet árusítani. 17. A helyi Termelői Piacon történő árusítás a 7. pontban felsorolt személyek számára ingyenes. 18. Az árus köteles jól látható helyen feltüntetni a nevét, gazdasága helyét, kistermelői (őstermelői) regisztrációs számát, az árusított termékek körét. Ennek hiányában az üzemeltető felszólítja a pótlásra, amennyiben pedig azt nem teljesíti, akkor a piac elhagyására kötelezi. Köteles az árusítás helyszínén tartani a termék előállításáról és az értékesítésről vezetett nyilvántartást. 19. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani. 20. Az árusok a számukra kijelölt területre történő kirakodásra, illetve elrakodásra aPiac nyitását megelőző 15 perctől a zárás után 15 percig tartó időtartamban jogosultak. Nyitvatartási időn kívüli időszakban a helyi Termelői Piac területén árusítani tilos! 21. A Piac nyitva tartásaszerda: 08:00 órától 16:00 óráig, szombat: 08:00 órától 16:00 óráig. vasárnap: 08. 00 órától 16. 00 óráig. 22. Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni. 23. A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik. 24. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni tilos. 25. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével állatot bevinni tilos. 26. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. 27. A helyi Termelői Piacon lévő illemhelyet az árusok térítésmentesen használhatják. 28. A Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Tárolást, raktározást a Piac Üzemeltetője nem vállal. 29. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely takarítására, aki ennek köteles eleget tenni. 30. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot megfelelően elhelyezni. A Piacon található szeméttároló edényekben kizárólag a Piac területén keletkezett hulladék helyezhető el. 31. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva átadni az üzemeltetőnek. 32. A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a az árusfigyelmeztetésére, ennek sikertelensége esetén jogosult a piacon történő árusítás megtiltására és a piac területéről történő kiutasításra. 33. Azt az árust, aki az Üzemeltetővel és segítőivel, a vásárlókkal, a hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből. 34. Az Üzemeltető megbízottja útján gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról. 35. Ügynöki tevékenység a helyi Termelői Piac egész területén nem folytatható. 36. Tilos a Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat. 37. A Piac területén dohányozni tilos. 38. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13. ) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Piac házirendjét a Fenntartó székhelyén (4465 Rakamaz, Szent I. út 54. sz. ) , valamint a piac területén kifüggesztve lehet megtekinteni. 39. A Rakamaz, Szent I. út 54. sz. 166/1 hrsz. alatti helyi Termelői Piac működését aRakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1/2016 szám alatt nyilvántartásba vette. A házirend megtartása a Piacon jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége. A házirend szabályainak megszegőit az Üzemeltető helyszíni képviselője útján jogosult a Piac helyszínéről kiutasítani. A Piac fenntartója és üzemeltetője: Gyulaker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Székhelye: 4465 Rakamaz, Szent I. út 54. Telefon:42/570- 030.
Hozzáadás a kedvencekhez
Elérhetőségek
Keress minket bátran
Útvonaltervezés a címhez
Rakamaz Szent István út 54.
Adatlap másolása sikeresen megtörtént.
Mégsem
Ennyi idő odaérned, és még odaérsz zárásig.
Ennyi idő odaérned, de már nem érsz oda zárásig.
Ennyi idő odaérned.
Bezárás
Bezárás
Főoldal
Vissza
Akadálymentes
változat
Nyelvválasztás
Telefon hívás
Útvonaltervezés
Nyitvatartás
Rólunk
Elérhetőségek
Hozzáadás a
kedvencekhez